Drawsko Pomorskie wprowadza dodatkowe oznaczenia taksówek

Nowe przepisy w Drawsku Pomorskim

29 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Drawsku Pomorskim podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia na terenie gminy Drawsko Pomorskie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych. Uchwała weszła już w życie i jest już obowiązującym aktem prawa miejscowego.

Drawscy taksówkarze zobowiązani są do umieszczenia oznaczeń, o których mowa w uchwale nie później niż do dnia 31 marca 2023r. Z  przedsiębiorcami w sprawie oznakowania będą kontaktowali się pracownicy Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy użytkujący pojazdy samochodowe jako taksówki osobowe na podstawie licencji udzielonej przez Burmistrza Drawska Pomorskiego muszą posiadać dodatkowe oznaczenia:

 • emblemat boczny z numerem i herbem gminy i napisem Drawsko Pomorskie
 • oznaczenie w formie naklejki z informacją o opłatach za przejazd taksówką
 • identyfikator kierowcy taksówki znajdujący się wewnątrz pojazdu

Wymagane oznaczenia

Emblemat boczny jest to komplet dwóch naklejek Każda naklejka ma kształt prostokąta i przedstawia na białym tle o wymiarach: wysokość – 220 mm, szerokość – 140 mm, w obramowaniu z zaokrąglonymi rogami w kolorze czarnym:

 • w górnej części – numer boczny taksówki przyznany przedsiębiorcy wraz z wydanym wypisem z licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • w środkowej części – herb gminy Drawsko Pomorskie,
 • w dolnej części – napis „DRAWSKO POMORSKIE” identyfikujący organ, który udzielił licencji

Emblemat boczny wydawany jest przedsiębiorcy nieodpłatnie wraz z wypisem z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. W przypadku zniszczenia lub utraty naklejki, kolejna wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy, odpłatnie, po cenie zakupu oznakowania przez Gminę Drawsko Pomorskie. Emblemat boczny, łącznie z logo zrzeszenia taksówkarzy (jeśli przedsiębiorca takie logo zdecyduje się umieścić na pojeździe), winny być rozmieszczone centralnie na przednich lewych i prawych drzwiach taksówki.

Oznaczenie z informacją o opłatach za przejazd taksówką – stanowi dwustronną naklejkę umieszczoną wewnątrz samochodu na opuszczanej szybie tylnych prawych drzwi w prawym dolnym rogu (określając względem wnętrza pojazdu).

W uchwale określono parametry naklejki:

 • wymiary naklejki: wysokość – 90 mm, szerokość – 130 mm,
 • tło wypełnione kolorem białym, a tekst w kolorze czarnym pisany czcionką typu Arial. Nagłówek “STAWKI TARYFOWE ZA PRZEWOZY NA TERENIE GMINY Drawsko Pomorskie”. Kwoty stawek muszą być umieszczone w prawej kolumnie oraz numer licencji w ostatnim wierszu wyśrodkowane, a czcionka pogrubiona, natomiast pozostałe napisy – tekst wyrównany do lewej strony. Wszystkie napisy wykonane czcionką w rozmiarze 12-14.
 • dopuszcza się możliwość zastosowania dwóch naklejek jednostronnych o treści jak wyżej, umieszczonych odpowiednio w taki sposób aby zawarte na nich informacje znajdowały się w tej samej lokalizacji, co w naklejce dwustronnej i widoczne były zarówno z zewnątrz jak i z wnętrza pojazdu.
 • naklejka z informacją o opłatach za przewozy taksówką winna być wykonana na podłożu nie przepuszczającym światła, tak aby umieszczone na niej informacje były czytelne zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu, a materiał z którego została wykonana zapewniał jej trwałość i czytelność zawartych na niej informacji

Identyfikator kierowcy taksówki osobowej – o wymiarach: wysokość – 100 mm, szerokość – 75 mm i zawiera:

 1. fotografię kierowcy,
 2. imię i nazwisko kierowcy,
 3. numer udzielonej przedsiębiorcy licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 4. oznaczenie organu wydającego dokument,
 5. herb gminy Drawsko Pomorskie,
 6. pieczęć urzędową okrągłą,

Identyfikator musi być umieszczony wewnątrz pojazdu w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie zawartych w nim informacji przez pasażera zajmującego dowolne miejsce w taksówce. Identyfikator jest wydawany przedsiębiorcy osobiście wykonującemu transport drogowy i zatrudnionym przez niego kierowcom przez Burmistrza Drawska Pomorskiego, jako organ udzielający licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Drawsko Pomorskie nieodpłatnie, po uprzednim dostarczeniu fotografii o parametrach określonych w przepisach dotyczących dowodów osobistych.

Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy taksówką na podstawie licencji udzielonej przez Burmistrza Drawska Pomorskiego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, zobowiązani są do umieszczenia oznaczeń, o których mowa w uchwale nie później niż do dnia 31 marca 2023r.

Przedsiębiorcy, którzy zarejestrują swoją działalność po wejściu w życie przepisów dotyczących dotykowego oznakowania są obowiązani do stosowania oznaczeń pojazdów od momentu rejestracji działalności i rozpoczęcia wykonywania usług TAXI.

Rada Miejska w celu zobrazowania zmian serio użyła zdjęcia Łady 2101.

TREŚĆ UCHWAŁY – kliknij tu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *