Częstochowa: Zatrzymano pięciu taksówkarzy “na aplikację”

Inspektorzy z częstochowskiego oddziału śląskiego ITD we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej i policją zatrzymali pięciu nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców, zatrudnionych w charakterze taksówkarzy. Inspektorzy wszczęli ponadto dwa postępowania wobec przewoźników oraz ukarali mandatami trzech kierowców.

19 stycznia inspektorzy z częstochowskiego oddziału śląskiej ITD wraz z funkcjonariuszami częstochowskiej Policji i strażnikami z Grupy Zamiejscowej w Częstochowie Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach prowadzili kontrole z zakresu transportu drogowego osób wobec przewoźników oferujących klientom przewozy za pomocą popularnych aplikacji na smartfony. Zakres działań, za sprawą obecności funkcjonariuszy straży granicznej, został poszerzony o czynności kontrolno-weryfikacyjne wobec cudzoziemców, kierujących pojazdami osobowymi używanymi do oferowanych usług przewozowych. Celem realizowanych działań było ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości w przewozie osób oraz eliminowanie kierowców będących pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.

W wyniku podjętych działań skontrolowano siedem pojazdów, z czego sześć kierowanych było przez cudzoziemców. Stwierdzono nieprawidłowości związane z brakami w obowiązkowej dokumentacji towarzyszącej przewozom. Wszczęto dwa postępowania wobec przewoźników, a trzech kierowców ukarano mandatami.

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali z kolei pięciu spośród skontrolowanych obcokrajowców, wśród których byli obywatele Turcji, Azerbejdżanu i Kazachstanu. – Kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie wjazdu i pobytu tych osób na terytorium RP, co skutkować będzie wydaniem przez Straż Graniczną decyzji o zobowiązaniu do powrotu – wyjaśniają inspektorzy. – Ponadto w efekcie prowadzonych działań funkcjonariusze wszczęli kontrolę legalności zatrudnienia w celu zbadania poprawności powierzenia oraz wykonywania pracy z zakresu świadczenia usług przewozu osób przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych

Przeprowadzone działania przyniosły oczekiwany rezultat. Dodatkowo wzrosła świadomość kierowców trudniących się przewozem osób, głównie cudzoziemców, że znajdują się oni pod kontrolą i wszelkie popełniane przez nich przestępstwa i wykroczenia spotkają się z natychmiastową i nieuchronną reakcją Policji.

ŹRÓDŁO Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Katowice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *