Sopot:Radni podnoszą stawki dla taksówek

Podczas wczorajszej XLIV Sesja Rady Miasta Sopotu Radni nie mieli wątpliwości, że podwyżki są konieczne uchwałę podniesienia maksymalnych cen za przejazd taksówką w Sopocie przegłosowali jednogłośnie .

Maksymalne stawki za przejazdy taksówkami już wkrótce wyniosą:

1) opłatę początkową za wynajęcie taksówki dla wszystkich taryf – 13,00 zł,

2) cenę za przejazd 1 kilometra w taryfie 1 – 5,00 zł,

3) cenę za przejazd 1 kilometra w taryfie 2 – 7,00 zł,

4) opłatę za 1 godzinę postoju dla wszystkich taryf – 60,00 zł.”

Argumentacja Sopockiego  Stowarzyszenia taksówkarzy ,była prosta

Sopockie Zrzeszenie Transportowe „Sopot-Taxi” zwróciło się do Prezydenta Miasta Sopotu z wnioskiem o podwyższenie maksymalnych cen na terenie gminy Sopotu.

Zrzeszenie uzasadniło swój wniosek podwyżkami cen paliw oraz ograniczeniami spowodowanymi przez COVID co przyczyniło się do wzrostu kosztów ponoszonych przez firmę.

Wielu miastach w Polsce stawki maksymalne są już wyższe, przy czym trzeba zauważyć, że nie wszyscy Radni widzą chęć podniesienie stawki maksymalnych, stołeczni taksówkarze do dziś maja stawkę niezmienną od kilkunastu lat, jak informuje  Związek Zawodowy Taksówkarzy “Warszawski Taksówkarz” sprawa trafiła do sądu to jedyne miasto, gdzie Radni nie chcą dobrowolnie porozumieć się z taksówkarzami.

Trzymamy kciuki za stołecznych Taksówkarzy.

 

Poniżej  uchwała Rady Miasta Sopotu

 

UCHWAŁA NR   RADY MIASTA SOPOTU

z dnia

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Miasta Sopotu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 zmiany: Dz. U. z 2023 r., poz. 572) w związku z art. 11b ust. 1 i 2 i art. 11c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 zmiany: Dz. U. z 2023 r., poz. 760)

Rada Miasta Sopotu

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Miasta Sopotu (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r., poz. 263) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się następujące ceny maksymalne za przewozy taksówkami na terenie Gminy Miasta Sopotu:

1) opłatę początkową za wynajęcie taksówki dla wszystkich taryf – 13,00 zł,

2) cenę za przejazd 1 kilometra w taryfie 1 – 5,00 zł,

3) cenę za przejazd 1 kilometra w taryfie 2 – 7,00 zł,

4) opłatę za 1 godzinę postoju dla wszystkich taryf – 60,00 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Prezydent Miasta

dr inż. Jacek Karnowski

 

[fvplayer id=”10″]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *