Lublin: Wpadło ponad 60 kierowców

W ciągu ostatni dwóch dni lubelscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej kontrolowali samochody i kierowców świadczących na terenie Lublina i Świdnika usługi przewozowe „na aplikację”. Mundurowi w trakcie działań ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń.

Podczas dwóch dni, w czwartek i piątek, policjanci z Lublina prowadzili działania skierowane na kontrolę kierujących wykonujących odpłatny przewóz osób na aplikację. Mundurowi wspierani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego pojawili się na ulicach Lublina oraz Świdnika. Głównym założeniem było ujawnianie nieprawidłowości w okazjonalnym przewozie osób, a także eliminowanie kierowców, będących pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.

Funkcjonariusze sprawdzali nie tylko uprawnienia kierujących, ale również licencje, stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie, a także sposób, w jaki przewożeni byli pasażerowie. Co więcej każdy z kierowców był weryfikowany w bazach danych. Dzięki temu można było zidentyfikować np. osoby poszukiwane, nielegalnie przebywające na terenie naszego kraju lub takie, które mają zakaz prowadzenia pojazdów czy brak uprawnień do kierowania.

Efekty nocnych działań

Mundurowi w łączonych patrolach skontrolowali niemal 150 pojazdów świadczących usługi przewozów „na aplikację”. Jeden z takich punktów znajdował się m.in. przed lubelskim Ratuszem. W miejscu, gdzie każdej nocy pojawiają się dziesiątki pojazdów, których kierowcy świadczą takie usługi. Podobny punkt był m.in. przy ul. Stadionowej w Lublinie.

– Podczas dwóch nocy, przeprowadziliśmy kontrole blisko 150 pojazdów „na aplikację”. Ujawniliśmy ponad 60 wykroczeń. Wśród najczęstszych naruszeń w transporcie drogowym odnotowaliśmy: wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, nieokazanie licencji w trakcie kontroli, brak badań technicznych pojazdu, brak wymaganego wyposażenia pojazdu „TAXI”, przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób przewozu osób podmiotowi, który nie posiada odpowiedniej licencji, czy niewłaściwe oznaczenie pojazdów na podstawie prawa lokalnego – informuje komisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

 

W trakcie akcji ujawniono 10 przypadków wykonywania transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub bez wymaganej licencji. Jeden z kierowców prowadził pojazd bez uprawnień. Zatrzymany został również mężczyzna posługujący się podrobionym dokumentem. Kolejny obcokrajowiec wpadł, ponieważ wykonywał pracę bez stosownego zezwolenia.

– Zatrzymaliśmy także 14 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdów, brak badań technicznych oraz nieprawidłowo wyznaczony kolejny termin badania technicznego. Z kolei dwa skontrolowane pojazdy nie posiadały aktualnej polisy OC .

Policjanci wspierani przez funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej po raz kolejny skontrolowali kierowców świadczących usługi przewozowe na aplikację w Lublinie. Podczas działań skontrolowali blisko 150 pojazdów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *