Oczekujemy od Koalicji Obywatelskiej spełnienia przedwyborczych obietnic.

Jest oczywistym i nie trudnym do zrozumienia, że transport drogowy taksówką osobową odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. Taksówkarze to jedna z  najliczniejszych grup zawodowych prowadzących w większości…

KTO BĘDZIE WINNY, ŻE TRADYCYJNE TAKSÓWKI ZNIKNĄ Z RYNKU ?

Taksówki postrzegane są jako swoiste “wizytówki” każdego miasta. Pełnią one istotną rolę w transporcie publicznym i są jego uzupełnieniem, a ich obecność i charakterystyczny wygląd stanowić powinien część krajobrazu miejskiego.…

Polska: Bolt będzie podsłuchiwać pasażerów

W Polsce rośnie kontrowersja wokół nowej inicjatywy estońskiej platformy przewozowej Bolt. Jako jeden z pierwszych krajów na świecie Polska doświadczy nagrywania dźwięków z kabiny taksówki podczas przejazdu. Aplikacja do zamawiania…

Warszawa:Prezydent podpisał ustawę

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która m.in. wprowadza  Polskie prawo jazdy. Ustawa została uchwalona przez Sejm 26 maja 2023 r. Jakie zmiany następują w Ustawie Odnosząc się…

Warszawa: Idą zmiany

Po odnotowanych gwałtach w stołecznych taksówkach policja przeprowadziła (23/24.10) nocną akcję kontroli świadczących usługi przewozu osób zamawianych przez aplikację. Wynik przerażający: wylegitymowano 189 osób, skontrolowano 177 pojazdów, 12 zatrzymanych kierowców…

Warszawa:Warszwscy taksówkarze nie poddają się

Spór Warszawskich taksówkarzy zaognia się sprawą podwyżki cen zajmie się sąd administracyjny. Skarga na Uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 roku numer XXIX/608/2011 została…

Nowa ustawa o transporcie drogowym – rewolucja czy dezorganizacja branży taksówkarskiej?

Obecne zapisy nowej ustawy o transporcie drogowym który po pozytywnym głosowaniu w Sejmie trafił do Senatu są kontrowersyjne i w ocenie zarówno organizacji środowiskowych jak również wielu klubów parlamentarnych nie…

BAiSO Warszawa, Nowe zasady obsługi.

W dniu 18 kwiecień 2023 roku dyr. Witold Nowakowski ogłosił zmiany w zasadach obsługi klientów w Biurze Administracji i Spraw Osobowych Czy to oznaczać ma brak kolejek? Czy pod urzędem…

Warszawa:Poseł Maciej Kopiec z Lewicy zglosił poprawki

W 12.04.2023 r. Na 74 posiedzeniu Sejmu RP zostały przedstawione poprawki do druku 3049 i 3121. Przygotowały je wspólnie organizacje zrzeszajace Zawodowych Taksówkarzy: – NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych…

Warszawa: Sejmowa komisja infrastruktury zajęła się nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym

Sejmowa komisja infrastruktury zajęła się nowelizacją ustawy prawa o ruchu drogowym. Szykuje ona zmiany dla kierowców popularnych aplikacji do zamawiania przewozów, takich jak Bolt i Uber .Impulsem do procedowanych zmian…

Strefa Czystego Transportu w Warszawie

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Urząd Miasta, w Warszawie planowane jest wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCT). Będzie to wydzielony, odpowiednio oznakowany obszar obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie…

“Świadomość-2” klucz do bezpieczeństwa

W ostatnim czasie środowisko warszawskich taksówkarzy wraz z organizacjami reprezentującymi taksówkarzy nagrali spot reklamujący bezpieczną taksówkę i bezpieczny przejazd.Link do spotu „Świadomość-2”: „Świadomość2” to spot który jest odzewem taksówkarzy na…