Park Kulturowy – nasze propozycje

Pismo wysłane 10.04.2019

WSTĘP

Na wstępie chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, że dotychczasowe obliczenia pojazdów wjeżdżających do centrum miasta były prowadzone bez uwzględnienia podziału na pojazdy imitujące Krakowską taksówkę oraz licencjonowaną przez Urząd Miasta. Są wysoce nieprecyzyjne, nikt nie uwzględnił pojazdów udających krakowską taksówkę. Obliczenia takie, choćby przy Filharmonii przykładowo w godzinach między 4.00, a 7.00 rano w niedzielę pokazują stan faktyczny i liczbę nieuprawnionych pojazdów świadczących usługi transferowe bez wymaganych dokumentów. W tych godzinach liczba taksówek będzie dużo mniejsza, niż 1:1. Dodatkowo czas w którym były prowadzone pomiary zasługuje na osobny akapit. Szara strefa, transfery hotelowe w dużej części nie posiadające wymaganych uprawnień do przewożenia gości hotelowych oraz melexy świadczące usługi taxi pogarszają sytuację licencjonowanych przewoźników. Dodatkowo problemy branży potęgują rozwiązania w ruchu na które chcemy zwrócić uwagę.

Główne problemy

przytoczone na spotkaniu – dotyczące taxi
❏ czas dojazdu do klienta – brak dostępnych taksówek
❏ blokowanie BUSpasów lub torowisk przez taksówki
❏ zbyt duża ilość pojazdów przejeżdżających przez centrum miasta

Propozycje rozwiązania – sugerowane przez UM

Ograniczenie wjazdu do centrum miasta. Dopuszczone tylko pojazdy elektryczne, hybrydowe, dostawcy, mieszkańcy oraz Podmioty współpracujące z hotelami – tzw. transferowcy.
Według Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Taxi są to rozwiązania zbyt radykalne oraz bezpośrednio uderzające w całą branżę TAXI, a promujące nie do końca legalne transfery hotelowe.

Proponowane zmiany przez OST: ​Plac Matejki

  1. ul. Zacisze ulicą jednokierunkową w stronę ul.Kurniki
  2. przy skręcie z Basztowej w ul.Zacisze przed przecznicą -nakaz skrętu w prawo i zakaz ruchu z wyłączeniami, jak pod Barbakanem + dojazd na plac Matejki autobusów turystycznych
  3. Pl.Matejki jadąc od ul.Basztowej po prawej stronie pierwsze miejsca postoju taxi przeniesionego z ul. Paderewskiego.
  4. Pl.Matejki/Kurniki/Warszawska umożliwienie zawracania w pl.Matejki taksówkom
  5. Pl.Matejki w kierunku ul.Basztowej likwidacja obecnie istniejącego postoju Taxi przed skrętem w ul.Paderewskiego, tabliczka przy zakazie skrętu w lewo i zawracania (nie dot. Taxi)przy skrzyżowaniu z ul. Basztową
  6. Ul.Paderewskiego-bardzo mało użytkowany postój taxi przeniesiony na Pl.Matejki. Pozostałe oznakowanie obrębu pl. Matejki bez zmian.

Dodatkowym rozwiązaniem proponowanym przez OST w pobliżu rejonu Pl.Matejki jest dopuszczenie skrętu w lewo z ul. Lubicz w ul. Westerplatte dla pojazdów taxi przez całą dobę. Miałoby to na celu częściowe odciążenie kwadratu ulic Basztowa, Zacisze, Worcella, Pawia.

Korzyści wynikające z wprowadzenia proponowanych przez OST zmian:
Kosztem likwidacji postojów taxi na ul.Paderewskiego i Pl.Matejki przy Paderewskiego (czerwone kropki na mapie) powstaną nowe miejsca postojowe. W zamian zlikwidowanych w/w dwóch postojów Taxi proponujemy ulokowanie postoju Taxi przy pl. Matejki na wysokości Banku NBP (zielona kropka na mapie). Zwiększenie strefy ograniczonego ruchu pojazdów generujących zanieczyszczenia. Zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów na Pl. Matejki zdaniem OST zwiększa znacznie bezpieczeństwo pieszych.
Poniższa mapka obrazuje jedyną – względem przepisów możliwość przejazdu taksówką po Klienta lub z Klientem z miejsc położonych bardzo blisko siebie. Wprowadzone zmiany ułatwią znacznie komunikację i dojazd po Klienta Taxi oraz zmniejszenie emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń i utrudnień w ruchu.

ul. Karmelicka – skrzyżowanie ul. Szewskiej z ul. Dunajewskiego

Dotychczas aby odebrać pasażera z placu Szczepańskiego, ruch był kierowany na siłę
w środek ruchu pieszych. Całkowite wyrzucenie taksówek jest rozwiązaniem zbyt radykalnym
i dodatkowo generującym problemy opisywane w tym opracowaniu.

Proponowane rozwiązanie:

  1. Otwarcie możliwości skrętu w lewo z ul. Karmelickiej dla pojazdów taxi na odcinku od ul.Szewskiej do ul. Szczepańskiej (tabliczka nie dot. taxi pod znakiem nakaz jazdy w prawo)
  2. Ul.Dunajewskiego przed skrętem w ul.Szczepańską nakaz jazdy w prawo z wyłączeniem Służb i MPK)

Korzyści wynikające z wprowadzenia proponowanych przez OST zmian:
Wprowadzone zmiany mają na celu odblokowanie skrzyżowań Karmelicka/Podwale, zmniejszenie ruchu na ul. Św. Anny, ul. Jagiellońskiej oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu bardzo intensywnie uczęszczanej ul. Szewskiej i ul. Jagiellońskiej. Ponadto znika niebezpieczeństwo tamowania ruchu przy teatrze Bagatela przez taksówki wysadzające lub podejmujące Klientów zamawiających w to miejsce.
Dodatkowym rozwiązaniem, które w dużym stopniu byłoby ułatwieniem do opuszczenia terenu centrum przez taksówki byłoby otwarcie dla pojazdów taxi krótkiego odcinka
ul. Dunajewskiego od wylotu ul. Św. Tomasza do ul. Garbarskiej.
Takie rozwiązanie powoduje odciążenie newralgicznego i niebezpiecznego dla ruchu pieszych skrzyżowania pod Teatrem Bagatela oraz rozładowanie ruchu kołowego w rejonie przystanków MPK. To rozwiązanie przedstawia poniższa mapka.

ul. Piłsudskiego -> ul. Karmelicka

Jednym z punktów, które naszym okiem jest również bardzo obciążone przez ruch kołowy jest Piłsudskiego. Proszę spojrzeć jaką trasę musi przebyć kierowca taksówki wraz z klientem lub jadąc po niego ze skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Straszewskiego pod Teatr Bagatela.
W związku z wprowadzeniem jednokierunkowego ruchu wokół plant, kilkuset metrową trasę musimy zgodnie z przepisami jechać Al. Mickiewicza do ul. Karmelickiej, tym samym generując na głównej arterii miasta dodatkowy “sztuczny tłok” zatykając BUSpas i puszczając w powietrze dodatkowe zanieczyszczenia.

Rozwiązanie proponowane przez OST:

Próba czasowego otwarcia odcinka ul. Straszewskiego i ul. Podwale od ul. Piłsudskiego do ul. Karmelickiej dla pojazdów taxi lub zastosowanie w/w wariantu w godz. nocnych np. 22.00-7.00

Korzyści wynikające z wprowadzenia proponowanych przez OST zmian:
Odblokowanie ul. Podwale, Straszewskiego i Piłsudskiego.
Zmniejszenie częściowe ruchu na Al. Mickiewicza, jak i biegnących tam BUSpasów.
Nie generowanie dodatkowych zanieczyszczeń, spowodowanych jazdą okrężnymi drogami.

ul. Franciszkańska

Bardzo duży ruch samochodowy, ruch tramwajowy, oraz ciąg pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Grodzką. Ponadto samochody dojeżdżające do parkingu przy Urzędzie Miasta blokują znacząco ruch tramwajowy. Plac Wszystkich Św. to tzw. “Punkt odbioru” pasażerów, którzy korzystają z nielegalnych przewozów potęgujących niebezpieczne sytuacje dla pieszych i innych uczestników ruchu drogowego.

Proponowane rozwiązania ul. Franciszkańska i ul. Poselska:

1. ul. Franciszkańska przy skrzyżowaniu z ul. Straszewskiego znak zakaz ruchu w ul.Franciszkańską z wyłączeniem pojazdów UMK, Służb, Taxi.
2. Skrzyżowanie ul. Zwierzyniecka/Straszewskiego – znak nakaz jazdy w lewo i prawo z wył. pojazdów uprawnionych.
3. informacja o dojeździe na parking przy U.M.K. od strony ul. Poselskiej.
4. Otwarcie ul. Poselskiej jako dwukierunkowej na odcinku dojazdowym do Parkingu.

Korzyści wynikające z wprowadzenia proponowanych przez OST zmian:
Główną korzyścią z wprowadzonych zmian jest ograniczenie ruchu prywatnych samochodów w obrębie strefy B, a co za tym idzie to zmniejszenie emisji spalin. Dodatkową korzyścią jest pozbycie się pojazdów “szarej strefy” z centrum miasta i uniemożliwienie im świadczenia nielegalnego procederu przewozu osób. Mamy również na uwadze propozycję jednego z Radnych – stworzenia w obrębie Urzędu Miasta parku dla Mieszkańców i Turystów.
Powyższe rozwiązania uwzględniają dobro różnych warstw społecznych, Mieszkańców naszego Miasta jak i Włodarzy, a także ochrony Środowiska i aspektów ekologicznych oraz interesów krakowskich Przedsiębiorców.

Deptak

W związku z propozycją Pana Radnego odnośnie utworzenia Deptaku w pobliżu UM przy Pl. Wszystkich Świętych proponujemy przeniesienie parkingu Urzędników pod pomnik Józefa Dietla, będzie to możliwe w momencie dojazdu do płatnego Parkingu od strony ul. Poselskiej.
Zwolnione miejsca parkingowe tuż pod Urzędem można wykorzystać dla ruchu pieszego.

Postoje TAXI – oznakowanie

Następnym rozwiązaniem, które OST proponuje jest oznakowanie postojów Taxi.
Postulujemy o poprawne oznakowanie poziome postojów Taxi w formie naniesienia kopert w taki sposób, aby kierowcy pojazdów nieuprawnionych do korzystania z tych miejsc nie mieli najmniejszych wątpliwości co do tego gdzie postój taxi się zaczyna lub kończy.
Ma to na celu duże ułatwienie dla innych kierowców i wyznaczy jasne granice miejsc parkingowych, a także ułatwi interpretację przepisów przez Służby dbające o porządek na ulicach naszego miasta.
Podczas wprowadzania zmian brak jest jakichkolwiek konsultacji z taksówkarzami uzupełniającymi transport. Media sugerują kierowcom pozostawianie samochodów w domach na czas zmian w organizacji w ruchu, tymczasem taksówki nie są brane pod uwagę niepotrzebnie generując dodatkowe korki. Sytuacja szkodliwa jest dla mieszkańców, ruchu i taksówkarzy.
W godzinach szczytu można zaobserwować korki na ulicy Dunajewskiego, wystarczy popatrzeć na trasę dojazdu która została wytyczona dla taksówek na odcinku Krowoderska-Szpitalna.
Organizacja ruchu oraz rozwiązania z których zmuszone korzystać są taksówki wyklucza dojazd po klienta w krótkim czasie. Problem ten był zgłaszany przez Prezydenta Miasta na poprzednich spotkaniach.
Musimy podkreślić, że w żadnym wypadku nie mamy zamiaru stawać na drodze do poprawy jakości powietrza, blokować walki o lepszy stan powietrza jak zmniejszenie ruchu pojazdów w centrum miasta.
Z naszych obserwacji wynika że komunikację miejską spowalniają samochody które nie powinny wjeżdżać do centrum miasta przykład ul. Dunajewskiego i skrętu w ulicę Garbarska

Podsumowanie

Według Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Taxi wielce niesprawiedliwe i wyrządzające ogromne szkody dla Przedsiębiorców płacących podatki w Krakowie byłoby pominięcie opisanych zagadnień i propozycji ich rozwiązania. W świetle przedstawionych powyżej faktów zwracamy się z prośbą o spojrzenie jeszcze raz na całą sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *