Czy taksówkarze mogą stosować ceny umowne?

Warszawska NSZZ Solidarność Taksówkarzy zawodowych poruszyła temat stosowania przez taksówkarzy cen umownych na terenie gminy, na obszar której posiadają licencję (na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką).

Zgodnie z wykładnią MF (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.04.2019 ws kas rejestrujących, §7 ust. 5) taksówkarz może stosować cenę umowną pod warunkiem, że nie zabraniają tego odrębne przepisy. Zgodnie z uchwałą m.st. Warszawy na terenie Warszawy cena za przejazd taksówką ustalana jest na podstawie wskazań taksometru. Związek przypomina, że przedstawiciele m.st. Warszawy stali na stanowisku, iż stosowanie ceny umownej na terenie miasta jest zabronione, jednak po konsultacjach z jednym z przedsiębiorstw taksówkarskich stanowisko to zostało zmienione. Obecnie urzędnicy warszawskiego ratusza twierdzą, że cenę umowną można uznać za rabat. Stanowisko m. st. Warszawy jest odmienne od wykładni Ministerstwa Finansów, które powołuje się na rozporządzenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Według MF ceny umownej nie można uznać za wskazanie taksometru, ponieważ taksówkarz ręcznie wprowadza ją do kasy fiskalnej.

W opinii Związku stosowanie cen umownych na terenie m. st. Warszawy jest wykroczeniem skarbowym. Związek wysłał w związku z tym zapytanie do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz do warszawskich korporacji taksówkarskich, jednak na dzień publikacji nie otrzymał odpowiedzi.

Ponownie rozgorzała dyskusja na temat stosowania ceny umownych w taksówce.Początkowo przedstawiciele m.st. Warszawy…

Opublikowany przez NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych M. St. Warszawa Niedziela, 12 stycznia 2020

One thought on “Czy taksówkarze mogą stosować ceny umowne?

  1. Taksówkarz wykonuje zawsze usługę przewozową wg warunków zmiennych ustalanych przez zamawiającego. W przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia na przewóz kończący się poza granicami gminy, po ustaleniu kosztu przewozu wg pozycji “cena umowna” i rezygnacji przez klienta w granicach gminy macierzystej z wykonania pozostałej części przewozu, taksówkarz ma obowiązek przyjęcia opłaty w wysokości wskazania “wg taksometru”. Pozostałą część kwoty może odliczyć od przychodu na podstawie imiennego zgłoszenia we właściwym US. Jeżeli kwota umowna jest niższa od naliczonej wg taksometru, klient ma prawo oczekiwać, że otrzymał rabat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *