Zmiany w licencjach TAXI

Zmiana Ustawy o transporcie drogowym z 16 maja 2019 roku wprowadziła nowy wzór licencji TAXI. Zmieniono artykuł 11 Ustawy, którego ustęp 4 otrzymał brzmienie: „Organ udzielający licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1, wydaje wypis lub wypisy z tej licencji w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji”. Jednocześnie Rozporządzenie o wzorach licencji wydane przez Ministerstwo Infrastruktury wydane w związku z tą zmianą mówi, że stare wzory licencji zachowują ważność przez trzy lata od wejścia w życie nowelizacji, czyli do 31 grudnia 2022 roku. Co to oznacza? 
Każdy taksówkarz i każda taksówkarka w Polsce musi zmienić licencję do końca 2022 roku. Różne miasta różnie wprowadzają te zmiany. Jedno jest pewne; nie jest to nowa licencja, a zmiana w licencji, co oznacza, że opłata za to wynosi 10% opłaty za licencję, którą posiadamy. Najlepiej to przeprowadzić przy okazji wprowadzania innych zmian w licencji, np.: zmiany samochodu czy zmiany adresu firmy. 
Dlaczego o tym piszemy? Okazje się, że niektórzy nasi koledzy nic nie wiedzą o tej zmianie. A po 1 stycznia 2023 roku stare licencje po prostu stracą ważność. Po drugie, fakt wymiany licencji zostaje wykorzystany z premedytacją do walki między taksówkarzami. Pokazują się informacje mówiące o tym, że w Warszawie mamy w ciągu roku ponad sześć tysięcy nowych taksówkarzy, bo tyle wypisów zostało wydanych. Prawdą jest, ze wydawane są nowe licencje i wypisy do nich. Ale nowe wzory, a co za tym idzie, wypisy i nowe numery licencji (Warszawa) dostają także starzy taksówkarze, którzy dokonują zmiany w licencji. Na chwilę obecną zależy to od nich, czy już chcą dokonać zmiany, ale spora część zmieniających samochód decyduje się na to. Żeby nie płacić później za zmianę ponownie. Warto to zrobić teraz z jeszcze jednego powodu: pod koniec 2022 roku większość nagle sobie przypomni o tym obowiązku i w urzędach będą tłumy. Część oczywiście nie zdąży i albo nie wyjedzie w 2023 roku do pracy, albo będzie ryzykowała kary i utratę uprawnień. 
Konkludując. Nowe licencje to nie tylko nowi taksówkarze. To także starzy taksówkarze, którzy wymienili już licencje na nowy wzór. Wszyscy taksówkarze mający licencje wydane do końca 2019 roku muszą dokonać wymiany licencji do końca 2022 roku. Brak nowej licencji po tym terminie nie oznacza utraty uprawnień, ale może do tego doprowadzić.


Treść pochodzi ze strony Strefa Info.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *