Warszawa bierze się za taksówki na aplikację.

Warszawski ratusz przeprowadził wspólnie z policją kontrolę niemal półtora tysiąca kierowców, oferujących przewozy za pomocą aplikacji mobilnej. Okazało się, że dziesiątki osób mają fałszywe prawo jazdy albo nie mają go wcale, a grubo ponad setka nie ma licencji

Ostatnie kontrole zostały przeprowadzone 18 i 24 listopada. Wyniki są zatrważające. Jak informuje ratusz, łącznie do 28 listopada 2022 r.sprawdzono 1390 kierowców.

Jak informuje Urząd mst. Warszawy Od wiosny dostajemy bardzo niepokojące informacje dotyczące gwałtów i innych przestępstw na tle seksualnym w przewozach na aplikacje mobilne w Warszawie. Od razu zareagowaliśmy: sfinansowaliśmy i zorganizowaliśmy wspólne kontrole z policją, wysłaliśmy pisma do ministerstwa z rekomendacjami dotyczącymi zmiany w prawie i zrealizowaliśmy kampanię informacyjną w przestrzeni publicznej. Akcje informacyjne i kampanie są skierowane do użytkowników przejazdów, a więc potencjalnych ofiar, a musimy egzekwować zasadę: zero tolerancji dla sprawców – dodaje zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra.

 

Ostatnie kontrole zostały przeprowadzone 18 i 24 listopada w imieniu prezydenta m.st. Warszawy we współpracy z funkcjonariuszami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji  i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  Placówka Straży Granicznej w Warszawie.

Łącznie przeprowadzono 122 czynności sprawdzająco-kontrolnych w wyniku czego stwierdzono  szereg nieprawidłowości, brak poszanowania prawa i narażania przewożonych osób na niebezpieczeństwo. Do najpoważniejszych naruszeń należały:

 • 1 kierowców legitymowało się fałszywym prawem jazdy,
 • 8 kierowców nie posiadało uprawnień do kierowania pojazdami,
 • 2 kierowców po użyciu środków odurzających,
 • 1 kierowca z Sądowym zakazem prowadzenia pojazdów,
 • 24 zatrzymanych kierowców nie spełniało wymagań ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób (np. brak licencji, brak badań lekarskich lub psychologicznych) oraz naruszyli przepisy prawa miejscowego (np. nieprawidłowe oznakowanie taksówki).

W ramach współdziałań kontrolnych do 28 listopada 2022 r. sprawdzono 1390 kierowców w wyniku czego stwierdzono:

 • 53 kierowców legitymowało się fałszywym prawem jazdy,
 • 90 kierowców nie posiadało uprawnień do kierowania pojazdami,
 • 5 kierowców w stanie nietrzeźwości,
 • 4 kierowców po użyciu środków odurzających,
 • 2 kierowca z Sądowym zakazem prowadzenia pojazdów,
 • 57 pojazdy odholowano,
 • 141 kierowców nie spełniało wymagań ustawy o transporcie drogowym w zakresie wykonywania transportu drogowego osób (np. brak licencji),
 • 22 kierowców zatrzymała Straż Graniczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *