Kraków po 12 latach podnosi stawki maksymalne

Od piątku, 29 lipca 2022, obowiązywać będą nowe maksymalne stawki za przejazd taksówką.

6 lipca Rada Miasta Krakowa uchwaliła stosowne przepisy. Dotychczasowe stawki maksymalne obowiązywały od ponad 12 lat i były najniższymi wśród miast powyżej 250.000 mieszkańców.
Jak donosi portal krakow.pl:

Nowe stawki zostały omówione przez zespół roboczy ds. rozpatrywania postulatów środowiska krakowskich taksówkarzy. W Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK organizowane są cykliczne spotkania (co najmniej dwa razy w roku) z przedstawicielami organizacji zrzeszających krakowskich taksówkarzy. Na tych spotkaniach omawiane są m.in. problemy związane z wykonywaniem usług przewozowych. Do zadań zespołu należy rozpatrywanie postulatów środowiska. W posiedzeniach uczestniczą również przedstawiciele policji, Inspekcji Transportu Drogowego, straży miejskiej, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz innych instytucji, których kompetencje wiążą się z problematyką poruszaną przez taksówkarzy.

Taksówkarze już pod koniec roku sygnalizowali konieczność zmian, podnosząc, że wielu z nich pracuje na granicy opłacalności i nie może pozwolić sobie np. na wymianę samochodu. Nowe stawki są odpowiedzią na problemy, które wskazali tamtejsi taksówkarze, m.in wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wzrost kosztów utrzymania, wzrost cen paliw, składek ZUS, ubezpieczenia oraz galopującą inflację.

Jak kształtują się nowe ceny?

Nowe stawki maksymalne to 9 złotych za zajęcie miejsca w taksówce (dotychczas 7 zł), 4 zł za każdy przejechany kilometr na pierwszej taryfie (dotychczas 2,80 zł) i 55 złotych za każdą godzinę postoju (do tej pory 48 zł). Zaznaczamy, że są to ceny maksymalne, których taksówkarzom nie wolno przekroczyć, a nie ceny urzędowe. W innych miastach, w których wprowadzono nowe stawki maksymalne taksówkarze najczęściej nie zdecydowali się na podwyżki do poziomu nowych stawek maksymalnych.

Pierwsza od 2009 r. podwyżka cen za przejazd taksówką w Krakowie.

Te ceny są jedynie odpowiedzią na kilkunastoletni brak aktualizacji regulacji w tym zakresie. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją ekonomiczną, Rada Miasta zadeklarowała stałą obserwację rynku usług taksówkarskich pod kątem ewentualnych dalszych zmian uchwały.

Treść uchwały dostępna jest tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *