Kontrole w Gdańsku

W dniu dzisiejszym Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Policji w Gdańsku prowadziły kontrole ukierunkowane na wykrycie kierowców wykonujący niezgodnie z prawem zarobkowy przewóz osób.

Przeprowadzone działania ujawniły dwoje kierowców wykonujących przewóz osób niezgodnie z wymogami Ustawy o transporcie drogowym.

Kierowca niebieskiej Skody Fabii, pracująca na aplikacji Uber, nie posiadała wymaganej licencji na przewóz osób taksówką, samochód nie był wyposażony w kasę fiskalną, taksometr ani lampę taxi. W związku z uchybieniami na kierowcę nałożono karę administracyjną w wysokości 2000 złotych, natomiast na przedsiębiorcę zatrudniającego kierowcę – 14.000 złotych.

U kierowcy białej Skody Fabii, pracującego na aplikacji Bolt wykryto takie same uchybienia, jak u kierowcy Ubera. Ponadto kierowca, podający się za obywatela Ukrainy, nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów potwierdzających jego tożsamość, żadnych dokumentów samochodu ani żadnych dokumentów zezwalających mu na wykonywanie zarobkowego przewozu osób. W związku z nieznajomością języka polskiego przesłuchanie kierowcy będzie wymagało tłumacza. Zważywszy na wszystkie powyższe kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia.

Skontrolowano także kierowcę srebrnego Renault Scenica oklejonego w barwy FreeNow, jednak w trakcie kontroli wykonującego przewóz na aplikacji Bolt. Kierowca posiadał odpowiednia licencję i wszystkie uprawnienia, jednak przewóz został wykonany z wyłączonym taksometrem a paragon z ceną umowną wydrukowany dopiero po zakończeniu zlecenia. Sprawa zostanie przekazana do Urzędu Skarbowego oraz do Wydziału Komunikacji Miasta Gdańska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *