Kraków:Trzech Gruzinów podczas przylotu posługiwało się podrobionymi dokumentami.

W minionym tygodniu po przylocie samolotu rejsowego z Kutaisi do odprawy paszportowej w mniej więcej półgodzinnych odstępach czasu zgłosili się trzej Gruzini.

Każdy z cudzoziemców w trakcie kontroli paszportowej okazał ważny autentyczny gruziński paszport oraz zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Polski w jednej z firm transportowych z Małopolski. Mężczyźni w wieku od 32 do 47 lat mieli pracować w charakterze kierowców w jednej znanych firm aplikacyjnych. Dwóch obywateli Gruzji posłużyło się jako dodatkowym dokumentem podrobionym na wzór autentycznego gruzińskim, a trzeci rosyjskim prawem jazdy. Dokumenty były wystawione na dane osobowe cudzoziemców i zostały zatrzymane jako dowody w sprawie

Cudzoziemcom zostały przedstawione zarzuty posłużenia się jako autentycznymi uprzednio podrobionymi na wzór oryginalnych dokumentami w postaci praw jazdy. – Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów i zgodzili się na uzgodnione z właściwym prokuratorem kary grzywny w wysokości do 2 000 zł oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego – wyjaśnia.

Z uwagi na fakt, iż natychmiastowy odlot cudzoziemców do Kutaisi nie był możliwy, przebywali oni w pomieszczeniach służbowych Placówki SG w Krakowie-Balicach, skąd w sobotę po południu odlecieli do ojczyzny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *